Unikt kulturminne i Dovre

En vakker, gammel dør fra Megarden Killi har fått historikere og håndverkere til å sperre opp øynene.

Detalj fra den unike døren som i tidligere tider antagelig har gått inn til et helt spesielt loft.  Foto: Boni Wiik

Nyheter

Nå har døra til vært til scanning på Universitetets Kulturhistoriske museum i Oslo for å prøve å finne ut mer om alder og motiv.