U.S. Marines skal "ta" Dombås

Amerikanerne kommer luftveien, som en del av NATO-øvelsen Trident Juncture.

US Marines skal luftlandsette styrker på Dombås. (Illustrasjonsbilde)  Foto: US Marines/Cpl. Patrick Fleischman

Nyheter

Amerikanerne hadde et ønske å øve på å ta og sikre et trafikkuntepunkt, og hvilket sted er mer naturlig da enn nettopp Dombås.

Amerikanerne kommer med helikopter, med både mannskap og utstyr, for luftlandsetting på Dombås. Siden det er trafikknutepunktet som er viktig, må man forvente at aktiviteten blir svært synlig denne dagen. Det vil i perioden som øvelsen avvikles ventes større trafikk enn vanlig, da Østerdalen er stengt for sivil trafikk.