U.S. Marines skal "ta" Dombås

Amerikanerne kommer luftveien, som en del av NATO-øvelsen Trident Juncture.

US Marines skal luftlandsette styrker på Dombås. (Illustrasjonsbilde)  Foto: US Marines/Cpl. Patrick Fleischman

Nyheter

Amerikanerne hadde et ønske å øve på å ta og sikre et trafikkuntepunkt, og hvilket sted er mer naturlig da enn nettopp Dombås.