Er dette Hekne-søstrenes verk?

To gamle putetrekk fra Dovre er i samlingene til Norsk Folkemuseum. Kan dette være arbeid gjort av søstrene fra Dovre.
Nyheter

Det er et sagn om to søstre fra bruket Hekne fra Dovre. De skal i følge sagnet være siamesiske tvillinger, og skal vært eksepsjonelt flinke til å veve. Jentene kan ha levd på 1600-tallet En "husbunad" de skulle ha laget var i den gamle kirken på Dovre. Og det skal ha vært verk etter dem på flere garder. Sagnet lever i beste velgående, og forfatter Lars Mytting har latt seg inspirere av dette i arbeidet med boka Søsterklokkene.