Holder liv i gammel tradisjon

Denne uken fikk elevene ved Hjerleid prøve seg på milebrenning og utvinning av tjære. Et konsept ukjent for flere av de.

Erfaren milebrenner: Steinar Moldal sitter på gammel kunnskap som få er klar over.  

Nyheter

På mandag startet stabling av milen i bygningshistorisk park på Dovre. Dette ble utført av elevene på Byggteknikk og Design og Trearbeid, med veiledning av Steinar Moldal, som er en erfaren milebrenner.

Tjærebrenning
Å bygge mile og brenne tjære er en lang tradisjon i Norge, men gjøres sjelden i dag, på grunn av den arbeidskrevende prosessen som krever mye kunnskap.