Formannskapsmøte i Dovre kommune:

Økonomiplanen i fokus

Økonomiplanen for årene 2019-2022 ble lagt fram på formannskapsmøte på Båtsto forrige torsdag. Det kom tydelig fram at kommunen må ty til innsparinger for å holde seg på plussiden i årene som kommer.

Formannskapet i Dovre satte seg ned for å diskutere økonomiplanen for 2019-2022.  

Nyheter

- Vi har hatt et tøft år, og det blir knalltøft også resten av året og i 2019. Viktigste grunnen til det er befolkningsnedgangen, sier ordfører Bengt Fasteraune i SP.

Innsparinger
Det har vært et par tøffe år for Dovre kommune etter nedleggelsen av asylmottaket i 2016 og økonomien har gått ned som følge av dette, derfor må kommunen nå ta dette til etterretning og finne innsparingsmuligheter. Innsparingene økonomisjef Jon Arve Tøndevoldshagen skisserte på møtet dreide seg om en sum på totalt 4,8 millioner kroner for 2019, og blant disse var det innsparing på en million kroner i oppvekst.


Underskudd
I 2017 budsjetterte kommunen med et netto driftsresultat på 330 000 kroner for 2018. Det ble torsdag lagt fram et nytt anslag på dette med et driftsunderskudd på drøye 3 millioner kroner. Det fører dermed til at kommunen må bruke deler av sitt disposisjonsfond for å opprettholde et regnskapsmessig overskudd i 2018.

- Nå har vi igjen 4 millioner av disposisjonsfondet etter 2018. Hadde vi hatt 0 kroner i disposisjonsfondet vårt, ville vi hatt 3 millioner kroner i regnskapsmessig underskudd for 2019, kommenterer Tøndevoldshagen.

Fasteraune mente likevel at det kunne vært mye verre.

- Vi kunne sittet her og pratet om å finne inntekter som dekker 7-10 millioner kroner, men nå er det halve summen, kommenterer Fasteraune.

Bekymret for uforutsigbarhet
Guri Ruste (Dovrelista) er bekymret for en viss uforutsigbarhet ute i organisasjonene, når det til stadighet må komme nedskjæringer.

- Jeg håper at vi kan komme dit at det er en viss stabilitet i økonomien og budsjettet, at ikke alle hele tiden skal være redde for å miste jobbene sine, mener Ruste.

Brynjar Berge (AP) har også en viss bekymring for kommunikasjonen av dette utad i organisasjonene.

- Det er bedre å være konkret og da må man kunne kommunisere mellom etatene. Jeg håper det blir gjort på en ordentlig måte, jeg tenker på det menneskelige her, kommenterer Berge.

Mer konkrete tiltak
Rådmann Halvor Nissen kommenterer at det vil komme flere konkrete tiltak innenfor oppvekstsektoren.

- Vi skal ta de rundene rundt i organisasjonen utover nå, men det ligger ingen strukturelle grep bak disse tallene. Det er rundt 11-12 forslag, men det er klart det vil få konsekvenser for lokalsamfunnet, forteller Nissen.

Samtidig presiserer Fasteraune at skole er viktig for Dovre.

- Vi bruker 4 millioner mer på skole enn det som er normen i Norge. Vi ønsker gode resultater. Vi vil bruke Dovre-modellen, og vi bruker mye penger på skole. Vi går ikke på sparebluss, akkurat, forteller Fasteraune.

Det vil også være et felles foreldremøte på Dovre skule angående dette på onsdag.