Trident Juncture 2018:

Lokale veier blir berørt

I løpet av de neste tre månedene vil man kunne oppleve militær trafikk langs veiene i Midt-Norge og Østlandet.
Nyheter

- Transportene vil pågå fram til feltøvelsen 25. oktober–7. november. Etter øvelsen skal det samme materiellet tilbake på de samme vegene, skriver Statens Vegvesen.

I Oppland vil E136 mellom Åndalsnes og Dombås, og E6 mellom Dombås og Hjerkinn, ble mest berørt av øvelsen.

Vær oppmerksom og beregn ekstra tid
Den militære transporten vil før og etter øvelsen bestå stort sett av kolonne-kjøring, som kan bestå av inntil tolv kjøretøy.

- Alle kolonner vil være merket, skriver vegesenet.

Trafikken vil derfor gå saktere enn normalt, og Statens Vegvesen ber derfor trafikanter beregne litt ekstra kjøretid.

- Militære kjøretøy har nødvendigvis ikke samme sikt og kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene kan være annerledes enn for vanlige kjøretøy, skriver Vegvesenet videre.

- Om lag 30 allierte nasjoner deltar i øvelsen. En del av de militære kjøretøyene vil kjøres av sjåfører som er uvant med norske veier og forhold. Statens vegvesen ber trafikantene være oppmerksom på dette, avslutter de.

Dersom du ønsker å se hvilke andre veier som blir berørt, kan du klikke her.