Trident Juncture 2018:

Italienerne finner seg godt til rette på Lesja

Soldatene fra det italienske forsvaret begynner å bli godt etablert i leiren på skytebana på Lesja.

Oberstløytnant Cosenza og de andre representantene fra det italienske Forsvaret, finner seg godt til rette på Vidflotten. 

Nyheter

Mye arbeid har blitt gjort, de har det de trenger for å leve hver dag og leiren er snart ferdig. De bruker både området inne på skytebanen på Vidflotten, og også parkeringsarealet som ble bygd opp til Landsskytterstevnet i 2015.

Fra denne uka vil de flytte inn i leiren. Til nå har de fått mat og forpleining på Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås. Nå får de sine egne kokker på plass. Når det kommer til mat er spisetider den største forskjellen fra hjemlandet. I Norge spises det lunsj klokka 11.00, i Italia er det vanlig å spise et par timer senere. De italienske styrkene skal bo både på Lesja, i Folldal og i Alvdal. Noen skal også bo på HVSKS. Her har også italienerne bygd opp vaskeriet sitt, i et stor telt utenfor Bergstugu. Store mengder klær skal vaskes hver dag. Grunnen til at det er plassert på Dombås, er at det ikke var nok kapasitet av strøm og vann på Vidflotten.