Snorklipp for felles barnevern

Lesjaordfører Mariann Skotte klippet snoren for det nye felles barnevernskontoret for Lesja og Dovre mandag denne uken.

Lesjaordfører Mariann Skotte fikk æren av å klippe snoren for det nye felles barnevernskontoret for Lesja og Dovre. Her sammen med HOF-sjef i Lesja kommune, Therese Gjersøe Hole og personalsjef i Dovre kommune, Rune Pettersen.  Foto: Monica Hjelle

Lederen for det nye felles barnevernet, Hildegunn Dalum, tror sammenslåingen vil gjøre etaten mer robust.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Felles barnevern har flyttet inn i de gamle lokalene til NAV i Lesja sentrum, som er tilpasset den endrede bruken. Ny leder for felles barnevern, Hildgunn Dalum, ønsket velkommen og takket prosjektgruppen for arbeidet de har gjort i forkant av sammenslåingen.

– Gode i lag

Dalum fortsatte med å takke lesjingene for god mottakelse. Det er nå åtte ansatte på det nye kontoret og enda en stilling er utlyst for snarlig ansettelse.

– Vi har ulik bakgrunn, alder og erfaring, så jeg har tro på at vi blir gode i lag. Vi har to kommuner, 80 saker og mye å ta tak i, ikke minst med den kommende barnevernsreformen, sa Dalum videre.

Lesjaordfører Mariann Skotte klippet snoren, og ønsket de ansatte lykke til.

– Dere er fortsatt i en prosess. Jeg ønsker dere en god arbeidsplass, sa hun.

Ikke lagt ned Dovre

Dovreordfører Bengt Fasteraune understreket i sin tale at man på ingen måte har lagt ned barnevernet i Dovre.

– Men dere har fått et nytt faglig fellesskap, og kan stå sammen om fremtidige utfordringer, sa han.

Han fremhevet styrken ved flere arbeidstakere, og ba de ansatte sette pris på variasjonen i bakgrunn og alder.

– Dere har gode ressurser til disposisjon, i forhold til mange andre kommuner på samme størrelse, sa han, og la til at selv om sammenslåing er en krevende prosess, så er det to gode og velfungerende barnevern som er blitt slått sammen.

– Det har vært gode tjenester i begge kommuner, og det er et godt utgangspunkt for fremtiden. Dette kommer til å bli veldig bra, avsluttet han.

Intet nytt for brukerne

Barnvernsleder Dalum sa til Vigga etter åpningen at hun ikke tror brukerne vil merke noe særlig til sammenslåingen.

– Det kan hende noen vil få nye saksbehandlere, men ellers skal det ikke bli særlig annerledes, utdypet hun.

De gamle kontorene på Dombås, vil fortsatt bli benyttet til avtalte møter og samtaler.

– Håpet er at vi skal få til en fast kontortid der i fremtiden, opplyste hun.

Ellers mener hun sammenslåingen vil skape et mer robust barnevern for Lesja og Dovre.

– Vi blir mindre sårbare og får bredere kompetanse, forklarte hun.