Lesjinger og dovringer er gode på plastsortering

Lesjingene og dovringene har tatt oppgaven med kildesortering av plast på alvor.

Bygdefolket har vært flinke med plastsorteringen, og NGR håper enda flere blir med på den frivillige ordningen, nå som plastsekkene blir distribuert til alle.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Daglig leder i Nord-Gudbrandsdal renovasjon, Pål Sverre Andgard, forteller om stor interesse for kildesorteringen, så langt.