Årets TV-aksjon:

Oppfordrer til økt fellesskap

Fylkesleder i Kommunens Sentralforbund, Aud Hove, fylkesdirektør NAV, Nina Vaage, og biskop i Hamar bispedømme, Solveig Fiske går sammen om å fronte budskapet for årets TV-aksjon, "Mindre alene sammen."

Går sammen: Fylkesleder KS Oppland, fylkesdirektør NAV og biskopen går sammen om å fronte budskapet for årets TV-aksjon. F.v.: Espen Østvold Rølla (fylkeskoordinator TV-aksjonen), Nina Vaage (fylkesdirektør NAV Oppland), Solveig Fiske (biskop Hamar bispedømme), Vivian Andersen (NAV Oppland), Aud Hove (fylkesleder KS Oppland), Wiggo Slåttsveen (fylkesaksjonsleder TV-aksjonen) 

Nyheter

I forbindelse med aksjonen oppfordres derfor ordførere og kommuner til å lage én eller flere møteplasser for innbyggerne for å fronte budskapet "mindre alene sammen".

- Arbeidet med inkludering og det å motvirke utenforskap må vi aldri gi oss på og årets TV-aksjon kan vi bruke som ei viktig drivkraft for dette, sier Aud Hove.

Økt fellesskap
Alt fra ungdomsråd til sokneråd, eller frivillighetssentralen, kan bidra til å skape en slik møteplass, mener Hove. Det kan for eksempel være et fellesmåltid i kommunehuset, helsestasjonen, idrettshallen, sykehjemmet eller ute i gata.

- I ei tid da ulike former for utenforskap øker er dette viktig. Og det er ikke så mye som skal til for å skape  forandring. Åpne dører til felles møtepunkt gir fellesskap og tilhørighet, mener Solveig Fiske.

- Alle ønsker vi et liv med meningsfull aktivitet og arbeid der vi får bidra ut fra våre muligheter og begrensinger. Å støtte opp om og bidra til dette er viktig for NAV, forteller Nina Vaage.

Årets TV-aksjon er 21. oktober, hvor inntektene vil gå til Kirkens bymisjon, som jobber aktivt med inkludering og for et samfunn for alle, som er temaet får aksjonen.