Proffe amatører er redningen når alt annet svikter

Når vanlig telekommunikasjon bryter sammen, eller på annet vis ikke eksisterer, kan sambandstjenesten til Norsk Radio Relæ Liga redde situasjonen.

Under åpen dag på beredskapssenteret, stilte lokale radioamatører opp og arrangerte radioblindebukk for små og store. Deres kompetanse kan imidlertid benyttes til langt mer seriøs bistand. fra venstre: Svein Brekken, Ola-Matti Mittigård og Torkell Opedal Wullum. 

Nyheter

NRRL er en sammenslutning av 70 lokallag, bestående av lisensierte radioamatører, spredt over hele landet. Organisasjonen feirer 90-årsjubileum i år.