Naturrestaurering i nasjonalparkriket

Naturrestaureringa av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn fortsetter, som for første gang i år blir gjort i vernet område.

Det vil ta lang tid før området er fullstendig tilbakeført til naturen, men naturen tar tilbake vegnettet sakte men sikkert. Dagmar Hagen i NINA (t.v.) og prosjektleder Pål Skovli Henriksen er stolte av å være med på et slikt prosjekt. 

Nyheter

I vår vedtok regjeringen at det gamle skytefeltet på Hjerkinn skal vernes, og innlemmes som en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Det har medført en del stolthet ovenfor dem som jobber med prosjektet.

Omfattende restaurering

Prosjektet, som utføres av Forsvarsbygg er den største naturrestaureringen i Norges historie, og årlig er det en av de største militære prosjektene i hele landet. I år blir prosjektet slått av NATO-øvelsen Trident Juncture, som det jobbes med i disse dager.