Vital 100-åring

I år er det 100 år siden Dovre ysteri ble bygget. Den gang var det hvitost og brunost som ble produsert. I dag er det hvitmuggost. Heldigvis.

Tine Meieriet Dovre kan i år feire 100 år. Anlegget er det eneste i Tine som produserer hvitmuggost.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Bygningene ligger der de alltid har ligget, om enn i en annen form, vis-a-vis jernbaneskinnene ved Dovre sentrum. Gjennom årene har driften forandret seg, og den aller viktigste endringen kom antakelig for snart 30 år siden.

Meierisjef Sigrid Svanborg ønsker velkommen i kontorbygget. Bedriften har for lengst skiftet navn fra Dovre ysteri, til Tine Meieriet Dovre, men navnet Ysteriet brukes fortsatt flittig i bygda. Samtidig er det også enkelte som tror at det fortsatt produseres brunost her, men det er 29 år siden driften ble lagt om. I dag produserer meieriet kun hvitmuggost, som eneste meieri i Tine. Rundt 200 tonn hvitmuggost kjøres ut herfra hvert år.