Sjå bilete frå Kåringsjå

På torsdag var det nok ein gong duka for kåringsjå i Dovre sentrum.
Nyheter

Ungar frå barnehagen, og så godt som heile Dovre skule, hadde teke turen innom fjøset til Bjørn Vedø i Dovre sentrum for å beskue sauekåringa. Folk hadde også reist heilt frå Alvdal for å sjå på.

Kåringsjå

Ingrid Amrud og Anders Svare var dommarar under kåringa, som skulle plukke ut dei beste hannsauene som skal føre arven vidare. Ein håndfull bønder deltok på kåringa med sauene sine.