Sjå bilete frå Kåringsjå

På torsdag var det nok ein gong duka for kåringsjå i Dovre sentrum.
Nyheter

Ungar frå barnehagen, og så godt som heile Dovre skule, hadde teke turen innom fjøset til Bjørn Vedø i Dovre sentrum for å beskue sauekåringa. Folk hadde også reist heilt frå Alvdal for å sjå på.