Potetfest på barneskulen

I gymsalen på Dovre skule hadde ungane dekket på til eit stort festmåltid, for å markere hausten og starten på potetferien.
Nyheter

Serveringa var derimot enkel, då det berre var potet, flatbrød og smør som sto på menyen. Det vart likevel feststemning når heile skulen samla seg rundt bordet for å nyte den fleksible grønsaka.

150 poteter
Elevane frå 6. klasse i mat og helse hadde kokt om lag 150 poteter, levert og sponsa av Trond og Torhill Sætrom. Dette var rektor Sissel Elvestad Øwre svært takksam for.