Åpning på Hjerkinn i stri motvind

Det blåste stiv kuling så vinduene dirret da det var markering for det utvidete vernet av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, deltakerne kom tvekroket i den sterke vinden opp mot Viewpoint Snøhetta.
Nyheter

Dette markerte starten på slutten av prosessen som har pågått siden det i 1999 ble vedtatt på Stortinget at Hjerkinn skytefelt skulle nedlegges. Nå er verneprosessen over, restaurerings- og ryddeprosjektet Hjerkinn PRO fortsetter ut 2020.

– Det er et spesielt prosjekt. Her begynte man å restaurere først, så kom vernet etterpå, sa dovreordfører Bengt Fasteraune, som var dagens vert.

Det var i mange år vært mange skilt med «Blindgjengere - livsfare» i det tidligere skytefeltet.

– Det er vel ingenting som har hatt så god effekt på ferdselen som slike skilt, spøkte Fasteraune.

Han oppsummerte Hjerkinns historie i korte trekk, med både jakt og fangst, jernbaneutbygging, vegbygging, gruvedrift og Forsvarets aktivitet.

– Villreinen har vært her hele tide. Den trenger plass for å bevege seg, og vi har et nasjonalt ansvar. Men vi må heller ikke glemme at det er vårt fjell og våre ressurser, sa Fasteraune.

Han sammenlignet det nasjonale villreinansvaret kommunene tar med konsesjonskraft - uten at kommunene får noe tilbake for det.

– Vi må la de lokale bedriftene få fortrinn, og at vi skal ha mest mulig lokal forvaltning, sa ordføreren.

Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen som sto for selve åpningen. Han startet sin tale på Viewpoint med å komme med gratulasjoner til alle som har arbeidet med verneprosessen. Ministeren sa at Dovrefjell er viktig i den nasjonale bevisstheten.

– Det er et symbol på det evige og uforanderlige. Nå skal dette området bli ivaretatt for framtida, sa Elvestuen.

Han poengterte det at det er økosystemet på Dovrefjell som er så viktig, og da spesielt villreinen.

– Nå har jerv, fjellrev, rein og kongeørn enda bedre forutsetninger for å overleve. Vi er priviligerte i Norge, som kan bruke så mye ressurser på å retablere et viktig naturområde, sa mininsteren til de rundt 60 fremmøtte.

Ingeborg Dalheim og Sol i skuggeskog sto for de kulturelle innslagene.