Moskus på vandring fryktes av turgåere

Flere moskus har i høst blitt sett langt utenfor kjerneområdet sitt.

skummel: Moskus er fin på avstand, men er skummel å gå seg på. Denne flokken var utenfor kjerneområdet ved Vålåsjøen i fjor. Foto: Arkiv/Anne Marie Aa 

Nyheter

– Jeg blir både frustrert og redd, sier Oddveig Heggeli Moen.

Hun går mye tur sammen med hundene sine. Den sisten moksusen hun møtte på var en ung okse i området ved Andbergshøe i Kjøremgrende. Hun er glad hun ikke hadde hundene i bånd. Oksen kom løpende ut av skogen, og tok retning mot Samlingshaugen. Moen sier at det også er jegere som har observert flere moskus ved Tatersletta ved Villmannsbu på Dovrefjell.

– Det vandrer moskus oppe i området ved Turrhaugen og Gardsenden. Det er utrivelig å gå på på tur der. Vi har nok å være redd for, om vi skal skal måtte være redd for moskus også, sier hun.

Moen sier det er spesielt ekkelt i områder med tett skog, der man ikke ser at man går seg på dem. Hun er redd for at det en dag kan skje noe alvorlig når mennesker og moskus møtes, og er bekymret for at dyrene kan etablere seg i området.

Normalt på sommerstid

Jon Nørstebø i Statens naturoppsyn (SNO) sier det er helt vanlig at både små flokker og enkeltdyr vandrer om sommeren. Dette er også akseptert av forvaltningen.

– De trekker seg vanligvis tilbake. Det er helårsetablering som ikke er ønsket, sier Nørstebø.

Det har tidligere år blitt tatt ut flokker blant annet i Storsvartdalen, i Sandgrovbotn og i Sunndalen som har slått seg til også på vinterstid. Det har også for to-tre år siden blitt tatt ut to moskus som ved Andbergshøe, som ikke trakk seg tilbake til kjerneområdet på vinterstid.

Nørstebø mener det er geografien som gjør at det ofte kommer moskus ned til Årbogen og Andbergshøe. De tar seg gjerne ut en kurs som de følger, og i dette området er det flere hindringer som gjør at det er bare en veg å gå. Det skal mye til for at en moskus snur og går tilbake.

– Ja, du kan på en måte si at de går seg fast, sier Nørstebø.

Dersom moskus trekker ned til veg og bebyggelse vil det bli gitt fellingstillatelse, noe som går fort.

Mer i sommer

Tord Bretten, naturoppsyn i SNO, sier det har vært mer vandring av moskus i sommer enn tidligere. Grunnen til dette er den varme sommeren. Under siste telling av moskus i mars og april i år ble tallet 244 totalt. Det var fem færre enn fjoråret. 166 av dyrene var i Oppdal, 66 i Dovre og 12 i Lesja kommune. Vinterbestanden skal ikke overstige 200 dyr. Det ble gjort vedtak på at det kunne bli tatt ut 15 dyr fram til 1. september.

– Da tok vi ut sju dyr i Vålåsjåhøe nokså fort. Vi har også tatt ut en del okser langs E6 og andre streifdyr. Det har i høst blitt funnet en del kalver som har dødd av lungebetennelse, noe som er helt normalt, sier Bretten.

Totalt er det 39 dyr som har dødd eller blitt avlivet i 2018. Bretten sier den siste som ble tatt ut var ei ku som hadde forvillet seg ned på rv70 mellom Oppdal og Sunndal.

Vil ha observasjoner

Bretten sier SNO gjerne vil vite om observasjoner om har blitt gjort utenfor kjerneområdet, enten direkte til dem eller via nettsiden artsobservasjoner.no. Her kan man registrere hvor og når dyr har blitt sett.

– Det er svært interessant for oss å vite hvor dyrene går, og om de er utenfor området sitt. Det bruker vi i vår forvaltning, sier Bretten

Mest i Oppdal

Moskusstammen skal få utvikle seg mest mulig naturlig innenfor kjerneområdet. som består av 174 kvadratkilometer i Oppdal kommune, 147 kvadratkilometer i Dovre kommune og 19 kvadratkilometer i Lesja kommune. Moskusen på Dovrefjell har de siste tiårene benyttet hele dette området.