Flere helt ledige arbeidssøkere i Oppland

Arbeidsledigheten hos dem som er registrert som helt ledige økte med 11 prosent i Oppland i september. I Lesja går den opp, i Dovre ned.

Flere arbeidsledige i Oppland i september.   Foto: illustrasjonsfoto

Nyheter

Økningen omfatter stort sett kvinner, hvor økningen er 22 prosent. I landet totalt sank ledigheten med 8 prosent for helt ledige. Oppland er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet med 1,6 prosent helt ledige arbeidssøkere.


I Lesja var det i september 11 helt ledige på arbeidsmarkedet. Det er 22 prosents økning fra fjoråret. Dette vil si 1,1 prosent av arbeidsstyrken.  I Dovre var det 17 ledige, noe som vil si en nedgang på 6 prosent fra 2017. For Dovres del vil dette si 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Størst økning blant kommunene i vår region hadde Lom, med en økning på 38 prosent fra samme måned i fjor - men de ligger likevel bare på 0,9 prosent av sin arbeidsstyrke.


1 539 opplendinger er registrert som helt ledige i september, en økning på 153 personer fra september i fjor. Bruttoledigheten hvor helt ledige og arbeidssøkere på ulike tiltak er slått sammen gikk ned i Oppland med 16 prosent eller 338 personer. Dette skyldes at færre deltar i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav.

Blant unge under 30 år er økning i antall helt ledige i september 7 prosent. 521 unge under 30 år i Oppland er nå registrert hos Nav som helt ledige.

Blant kommunene i Oppland har Vestre Slidre den laveste arbeidsledigheten med 0,5 helt ledige etterfulgt av Gausdal med 0,6 prosent helt ledige. Sel har flest helt ledige arbeidssøkere med 2,3 prosent. I Lillehammer er det i september registrert en arbeidsledighet på 1,3 prosent mens Gjøvik har 2,1 prosent helt ledige.

Mange utlyste stillinger

Det er fortsatt god tilgang på ledige stillinger i Navs stillingsdatabase. I september er det registrert 705 ledige stillinger i Oppland. Flest stillinger er det innen pleie og omsorg med 187 utlyste stillinger, serviceyrker med 103 ledige stillinger. Det er også mange ledige stillinger innen bygg- og anleggsbransjen og innen butikkyrker. Over halvparten av de utlyste stillingene er i Lillehammer og Gjøvik.

Av de ledige stillingene var sju i Lesja og én i Dovre.