Brannbil med blålys - men ingen brann

Mange har sikkert lagt merke til en brannbil i utrykning i dag. Det har ikke vært noen brann, men nødvending opplæring av utrykningssjåfører i Lesja og Dovre.

Kjørelærer Svein Halvor Kaasin viser frem skolebilen, som er den eneste av sitt slag i norge.  

Nyheter

-Opplæringen er lagt opp slik at man tar et nettbasert forkurs først, så kjører man 50 obligatoriske kjøretimer i liten personbil, og tar 13 teoritimer, før oppkjøring skjer.  Etter godkjent kjøreprøve kan man starte med opplæring i brannbil. Opplæringen er individuelt tilpasset. Deretter er det vedlikeholdskjøring hvert 5. år forklarer Ernst Johannesen, som er leder for utrykningsskolen.

Det er 6-8 instruktører i landet som kjører skolebilen, og trener utrykningssjåfører i vedlikeholdskjøring. En av dem er Svein Halvor Kaasin, som kjører fra Haugesund til Dombås for å friske opp kunnskapen til brannbilsjåførene i bygda. I dag har han kjørt med to stykker.

- Hvert 5 år må man fornye kompetansebeviset sitt for å få fortsette å kjøre brannbil. Grunnen til at man har denne vedlikeholdstreningen er først og fremst sikkerhet, se kjøretøyets begrensinger og muligheter, og hvordan man forholder seg til trafikk. Enkelt forklart hvordan man kommer seg fra A til B på en sikker og trygg måte, forteller kjørelærer Svein Halvor Kaasin.

Eneste med dobbelt pedalsett

-Det er det eneste tilbudet som finns i Norge, da det kun finns en brannbil med dobbelt pedalsett. Det koster 1450 kr timen, og ifølge forskriften skal det være vedlikeholdskjøring 2-3 timer hvert 5 år per sjåfør. Skolebrannbilen er i bruk over hele landet, fra Lindesnes til Kirkenes.

Kravet om vedlikeholdskjøring kom i 2010, men kom ikke i gang før i 2012. Da kom første brannbilen på plass. Det ble naturlig at Haugesund brannvesen skulle få bilen, da de har vært en stor aktør i forbindelse med opplæring. Lesja og Dovre Brannvesen har tatt dette kravet på alvor, og har hatt alt på stell fra dag 1, roser Johannesen. Videre forteller han at det har vært mange stygge hendelser rundt om i landet, som kunne vært unngått om sjåførene hadde frisket opp kunnskapen sin.

Fra Lesja og Dovre brannvesen er det Ola B. Killi og Terje Bjølverud som har gjennomgått vedlikeholdstreningen.

-Å kjøre utryktningskjøretøy er risikofylt. Det er betryggende for alle parter at sikkerheten blir i varetatt, og hevet gjennom at kunnskapen blir frisket opp, sier brannsjef Åge Tøndevoldshagen.