Trosset tørkesommeren

I Lesja kan flere bønder puste lettet ut etter det som ble en vanskelig sommer for de fleste. Fjellbygda har klart seg bra, til tross for forutsetningene.

Jubler: Bjørn Magnus Tordhol er fornøyd med resultatet etter årets vekstsesong. 

Nyheter

På Lora har Bjørn Magnus Tordhol gjort ferdig tredje slåtten, for første gang i sitt liv som gårdbruker. Resultatet ble til sammen tett oppunder 1100 rundballer, omtrent 10% bedre enn et normalt år for Lora-bonden. Tordhol er fornøyd med resultatet, men det er en sommer han helst skulle vært foruten.