Vern av Dovrefjell:

Har fortsatt håp for Vesllie

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen tok seg tid til å møte eigarane av Rolstad-setre i Vesllie etter markeringa laurdag.

Jørn og Ola Jo Botheim i samtale med klima-og miljøminister Ola Elvestuen om den gamle setra i Vesllie på Dovrefjell. 

Nyheter

– Setrene er definert etter middels verneverdi. Her er det villreinen vi må legge mest vekt på, sa Elvestuen til Ola Jo Botheim, Jørn Botheim, Gry Sletta og Ola Rolstad som hadde møtt fram for å tale den gamle setra si sak.