Nytt stillingsslipp i Nord-Gudbrandsdalen

Datoen er i år satt til 11. desember. Dette er et samlet slipp av alle ledige stillinger i regionen.

Regionkontoret og Ida Amble Ruge, har overtatt ansvaret fra Vågå kommune og Iselin Vistekleiven.  

Nyheter

I 2017 var det over 100 ledige stillinger fra hele regionen som ble sluppet samtidig. De to tidligere årene har Vågå kommune vært ansvarlig for gjennomføringen, men i år overtar Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal stafettpinnen.»Stillingssleppet» er et samlet slipp av ledige stillinger i regionen. Dette skal tydeliggjøre at slippet gjelder for hele Nord-Gudbrandsdal. Ida Amble Ruge er prosjektleder for årets Stillingslepp. Hun har store forventninger til både antall ledige stillinger, og hva slippet kan oppnå.

Synliggjøre mangfold

– Gjennom Stillingsleppet ønsker vi å synliggjøre mangfoldet av stillinger i regionen. I tillegg vil vi bidra til at det regionale næringslivet når ut til flere potensielle arbeidstakere både regionalt og nasjonalt, og at de dermed får en større søkermengde. Slippet er viktig for oss å vise frem, for å illustrere mangfoldet i arbeidsmarkedet vårt. Forhåpentligvis vil flere åpne øynene for muligheter til å jobbe i regionen, sier Ruge.

Det er allerede åpnet for registrering av stillinger.