Oppretter droneforbud

I forbindelse med Trident Juncture øvelsen innfører politiet restriksjoner mot modellfly og ubemannet luftfartøy.

Kart over området der øvelsen vil foregå, hvor forbudet gjelder.  Foto: Forsvaret.no

Nyheter

Restriksjonene trår i kraft 25. oktober, klokken 06:30, og opphører 7. november klokken 21:00. Dette gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse, søk- og redningsoppdrag, eller øvelser på slike oppdrag.

Politiet oppfordrer folk til å følge forbudet, samt vise hensyn til militære kolonner som befinner seg på veiene i forbindelse med NATO-øvelsen.

- Formålet med forskriften er å opprette til sammen 16 midlertidige restriksjonsområder for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker, og ellers for å trygge mot farer og ulemper som følge av luftfart under militærøvelsen TridentJuncture 2018, står det i forskriftet om restriksjonen.

Du kan lese mer om forskriftet og gjeldende restriksjonsområder her.

Restriksjonene gjelder forøvrig i øvingsområdet i løpet av selve øvelsen.