Rødt farenivå for tiende gang

Det utsatte fjellpartiet i fjellet Mannen rører på seg igjen
Nyheter

Det er nå tiende gang farenivået blir oppgradert til rødt, siden 2014. Raumabanen stengt for både person- og godstrafikk, beboerne under fjellet må også evakuere. Det er femte gang bare i 2018 at de må flytte. Sist farenivået ble satt ned fra rødt var den 27. september. Årets første røde farenivå var den 10. august. Den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg 2,4 meter den siste måneden.

NVE melder tirsdag ettermiddag at:

"Bevegelsene i fjellpartiet har vært stabile de siste dagene, rundt 10 cm pr. døgn i det øvre området og 1-1,5 cm pr. døgn i det nedre frontpartiet. Det har vært relativt kaldt og det ligger mye snø i fjellet.

- Det er nå blitt mildere og det er begynt å regne. Samtidig har hastigheten i øvre delen av fjellpartiet økt til om lag 20 cm/d, og til 1-3 cm/døgn i nedre frontparti. Enkelte mindre partier i midtre delen viser også økte bevegelser, sier vakthavende geolog i NVE,  Ingrid Skrede.

Frem til midnatt i dag er det meldt 13-20 mm nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt positive temperaturer i dagene fremover, og til sammen vil dette kunne føre til et stort tilsig av vann i fjellet, som kan føre til ytterligere øking av bevegelsene. På bakgrunnen av dette hever NVE farenivået for Veslemannen fra oransje til rødt."

Politiet melder via Twitter at det nå er ferdsels- og oppholdsforbud i området sør-vest for fjellpartiet.