Villreinen er viktigere enn setrene på Dovrefjell

Vedtaket om fjerning av setrene i Vesllie på Dovrefjell er endelig. Til neste år blir husene borte.

Ola Jo Botheim (t.v.) og de andre interessentene rundt setrene i Vesllie fikk en prat med klima- og miljøminister Ola Elvestuen under markeringen på Hjerkinn. 

Nyheter

Etter markeringen av utvidet vern av Dovrefjell Sunndalsfjella nasjonalpark 29. september, tok klima- og miljøminister Ola Elvestuen seg tid til å høre hva forkjemperne for seterhusene i Veslilie hadde å si.

Liten kulturhistorisk verdi

Setrene i Vesllie er vedtatt fjernet, i samband med utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark den 20. april i år. De er ikke regnet for å ha en stå stor kulturhistorisk verdi at de bør bevares. Det blir ikke sett på som ønskelig å ha bygninger i omårdet som kan bidra til ferdsel. Familien Rolstad/Botheim er interessert i å kunne bruke seterkveene, og mener de eneste seterhusene i området er et viktig kulturminne som forteller historien om sivilt bruk av fjellet og gammel seterhistorie. Dei meiner det bør bli gjort ei ny vurdering av vedtaket om fjerning.