– Søk når du vil

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner.

Kalven seter i Vågå som har fått støtte fra Kulturminnefondet.  Foto: Tom Gustavsen

Simen Bjørgen er direktør i Kulturminnefondet.   Foto: Tom Gustavsen

Nyheter

Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året.

Det betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak.

– Bakgrunnen for dette er at søkerne skal få raskere svar på sine søknader, sier direktør Simen Bjørgen, som legger til at dette vil forenkle arbeidet både for søkeren og Kulturminnefondet.

Bjørgen forteller at i forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å styrke Kulturminnefondet, slik at det legges opp til å fordele 116 millioner kroner til tiltak over hele landet.

– Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning, direkte underlagt klima- og miljødepartementet.

Det er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte, sier Bjørgen.

Formålet med fondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.