Helle og Steinar får kulturprisen

Dovre kommunes kulturpris for 2018 går til Helle Hundevadt og Steinar Moldal.

Steinar Moldal og Helle Hundevadt tildeles årets kulturpris i Dovre. Her er de to fra feiringen av at Hjerleid ble tildelt Riksantikvarens minnepris i 2014.  Foto: Arkiv

Nyheter

Tildelingen av Kulturprisen 2018 ble vedtatt i ppvekst, - kultur, - og omsorgsstyret i Dovre onsdag 10. oktober. De vedtok at Steinar Moldal og Helle Hundevadt tildeles hver sin pris for sin innsats for kulturlivet i Dovre kommune.

Her er et utdrag fra begrunnelsene for kandidatene:

Steinar Moldal har gjennom sitt virke som lærer i byggfag i en årrekke, som daglig leder i Senter for bygdekultur, som pådriver i Bygningshistorisk park, som forfatter av fagbøker og som spelemann på ymse sosiale sammenhenger bidratt til kulturlivet i Dovre.

Listen er lang over alt det positive Steinar har bidratt med i Dovre kommune, med etablering av utdanninger, kursing og fagseminarer. Han deler bredt av sin kompetanse i bygningshåndverk.

For å nevne noen etablerte han restaureringslinje for bygningshåndverk ved Hjerleid i 1990. Han har i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt på Maihaugen bygd opp Bygningshistorisk park på Dovre, der ulike tradisjonelle bygningsskikker er dokumentert. Bygningsparken blir besøkt av alt fra barnehager og skoler i nærmiljøet til arkitektstudenter og fagfolk nasjonalt og internasjonalt. Steinar har kurs, foredrag, arrangementer og omvisninger for innbyggere og tilreisende i parken.

Han har bygd opp Senter for bygdekultur på Dovre. Startet opp og drevet Næmingordningen fra 2007 – 14, i samarbeid med Geitbåtmuseet og andre: et pilotprosjekt som har prøvd ut en  opplæringsmodell for videreutdanning etter svennebrev i tradisjonshandverk. Prosjektet har resultert i en ny form for høgskolestudium innen utøvende tradisjonstømring ved NTNU. Handlingsbåren kunnskap er den pedagogiske plattformen for bachelorstudiet.

Han har gjennom hele sitt virke hatt fokus på å videreføre kunnskapen om handverk og tre som materiale i Dovre, Gudbrandsdalen, Oppland, men også i Hedmark, Trøndelag, utover i landet og i nordisk sammenheng. Ved å utrettelig arbeide for at alle generasjoner skal få del i handverkskunnskap, så er han en viktig aktør nasjonalt for å sikre den immaterielle kulturarven.

Helle Hundevadt har gjort en enestående innsats for etablering, utvikling og vekst for den tradisjonelle håndverksopplæringen ved Hjerleid på Dovre. Det er flere som har nominert Helle til kulturprisen, her er noen av begrunnelsene:  

Helles innsats for den tradisjonelle håndverksopplæringen ved Hjerleid er overveldende. Helle har hele tiden vært "motoren" i denne utviklingen. Helle har entusiasme, enestående ukuelig pågangsmot og hun gir aldri opp. Et avslag blir aldri godtatt uten kamp, - og hun lykkes.  

Helle er alltid positiv og har gjort eit fantastisk arbeid for å bygge opp at Hierleid etter rasseringa av dei yrkesfaglege linene. Det er godt at vi har slike som Helle som har teke vare på dei lange tradisjonane for Hjerleid med håndverk og som er viktig for ungdom frå Dovre og andre stader.

Helle har i mange år gjort et kjempearbeid for å redde handverksdelen på Hjerleid skole. Satt i gang nye kurs og aktiviteter av forskjellige slag. Hun har tatt godt imot alle kursdeltakere. Som medmenneske er hun en inspirator og gledesspreder. Eller som en arbeidskollega av henne sa: Det er en fantastisk dame som ofrer seg helt for andre og er aldri i dårlig humør. Kulturprisen vil være en anerkjennelse og en inspirasjon til fortsatt innsats.


Kulturprisen i Dovre skal  tildeles den person, verksemd eller organisasjon som har bedratt til å fremme kulturlivet i Dovre og elles gjort seg fortent til prisen gjennom kulturell innsats for bygda. Det er OKO utpeker prisvinneren, og er ikke bundet av innkomne forslag. Kulturprisen deles ut annet hvert år, og er en diplom en sjekk på 5000 kroner.