Trident Juncture 2018

Militære kolonner i dag

Se oversikt over hvor det vil være militær kolonnetrafikk torsdag 11. oktober.

  Foto: Forsvaret

Nyheter

Slik fordeler kolonnene seg gjennom døgnet:

 • 8 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 02.00 – 09.35
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge kl. 05.00 – 08.58
 • 1 kolonne rv. 3 Alvdal – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen kl. 08.00 – 13.04
 • 2 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 09.00 – 09.47
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Støren, fv. 30 Støren Haltdalen kl. 10.00 – 19.26
 • 1 kolonne E136 Lesja – Setnesmoen kl. 13.00 – 14.47
 • 6 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 16.20 – 18.57
 • 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Alvim, fv. 109 Alvim – Rolvsøy kl. 18.00 – 18.44
 • 3 kolonner fv. 109 Rolvsøy – Alvim, E6 Alvim – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 18.00 – 18.44
 • 2 kolonner E6 Trondheim – Værnes kl. 18.00 – 18.55
 • 17 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 22.00 – 07.20

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.