Positive til Tussheim-utbygging

I Lesjas formannskapsmøte onsdag ettermiddag var formannskapet i dialog om utbyggingen av dagshytte og tursti opp til Tussheim.

Formannskapet sluttet seg til å bevilge midler til utbyggingen av utsiktspunktet Tussheim. f.v: Rådmann Heidi Skaug, ordfører Mariann Skotte (Sp), Ronald Kikut (Sp), Hanne Alstrup Velure (H), Gry Sletta (Ap) og Liv Enstad (Ap) 

Nyheter

Formannskapet, som besto av rådmann Heidi Skaug, ordfører Mariann Skotte (Sp), Ronald Kikut (Sp), Hanne Alstrup Velure (H), Gry Sletta (Ap) og Liv Enstad (Ap), sluttet seg til rådmannens innstilling om å bevilge midler fra næringsfondet til utvikling av sti og dagsturhytte opp til utsiktspunktet Tussheim.

Bakgrunn
Satsingen på Tussheim er ett konkret prosjekt under Lesjas eget prosjekt «villreinen - verdifull i fortid og nåtid». 3 av 5 delprosjekter under dette ble innvilget av Miljødirektoratet i 2017, som ga en lovnad på 400.000 kroner på over 3 år, der kommunen plikter seg til å gå inn med mininimum tilsvarende innsats.