Kommunestyremøte Lesja:

Positive tross skepsis

Finansieringsplanen for prosjektet med Tussheim ble lagt frem for Lesja kommunestyre mandag kveld.

Rådmann Heidi Skaug (t.v.) forsikret at det var gode grunner til å velge arkitektkontoret Streken AS, mens ordfører Mariann Skotte (t.h.) manet til fremsnakking av prosjektet.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Ragnhild Amundsen fra arkitektkontoret Streken AS innledet møtet med å legge frem sine tanker rundt de ulike delene av prosjektet, og viste også frem tredje skisseutkast for dagsturhytta som er planlagt på Tussheim. I dette utkastet er det lagt fokus på tradisjonell byggeskikk, med laftetømmer i kombinasjon med glass.