Trident Juncture:

Dette skjer dag for dag

Her er en oversikt over hendelsesforløpet under stridsfasen fra 29. oktober til 7. november.
Nyheter

29. - 30. oktober vil det foregå posisjonering, overvåking og amfibieoperasjoner. Parti Nord skal posisjonere seg for en offensiv sørover og setter ut flere patruljer i Berkåk, Kvikne, Alvdal, Tufsingdalen og Sømådalen. Dette vil foregå blant annet ved hjelp av helikopter, for å observere og skaffe seg informasjon over parti Sør.