– Vi har en god dialog med Russland

Selve lederen for Trident Juncture 2018, Admiral James G. Foggo, besøkte den italienske leiren på Vidflotten mandag.

Admiral James G. Foggo (t.v.) sammen med den italienske brigaderen Angelo Michele Ristuccia, i samtale med en spansk offiser. 

Nyheter

Admiral Foggo er sjef for de amerikanske marinestyrker i Europa og Afrika og sjef for NATOs felles operative hovedkvarter i Napoli. Han leder Trident Juncture 2018.

Den amerikanske admiralen har en plan om å besøke alle leirer i løpet av øvelsen, og var glad for å besøke brigader Ristuccia og hans multinasjonale brigade i leiren på Lesja.

– Italia er en god vertsnasjon for meg i arbeidet i Napoli, sier han.

Foggo er glad for muligheten til å øve i Norge, ikke minst for muligheten til å øve under de kalde, norske væreforholdene. Han har selv vært i Norge flere ganger før, og har gjennom sin tjeneste på ubåt fått opplevd hvordan været på norskekysten kan utarte seg.  Admiralen sier værforholdene er spesielle, også for U.S. Marine Corps.

– Noen av de eldste er vant til kald temperatur fra tjeneste i ørkenområder, med for de aller fleste er det mer vanlig med sand enn med snø under støvlene, smiler han.

Etter øvelsen skal det bli sett på om styrkene har riktig utstyr og bekledning for å gjøre operasjoner i kaldt klima.

Foggo hilste på styrkene i den multinasjonale brigaden på Vidflotten.  

 

Admiralen er stolt over at det har gått etter planen når det gjelder å få på plass både mannskap og utstyr. Det er sju brigader, fordelt på 31 nasjoner som har kommet til Norge. Det er rundt 50 000 mennesker og 10 000 kjøretøy. Det er slett ingen selvfølge at dette har gått så fint. Amerikanerne har kommet sjøvegen, og bortsett fra et skip som måtte snu og dra tilbake til Island for å komme på verksted gikk det bra. Innad i Norge sier Foggo at de har tatt nye grep for å sikre trafikksikkerheten på vegene.

Foggo gir sine lovord til det tyske Forsvaret, som har hatt ansvar for mottagelsen, og de sivile på både flyplasser og havner. Han er også imponert over det norske totalforsvaret.

– Det norske totalforsvaret er fantastisk, og det virker, sier Foggo.

Han gir også Norge honnør for ta godt imot sine Nato-kompanjonger.

– Nasjonen Norge har vært både hjelpsomme og forståelsesfulle, sier han, og viser også til måten soldatene har blitt tatt i mot ute i lokalsamfunnene. Det er over 50 leire med soldater fra forskjellige nasjoner rundt om i Norge nå.

Foggo mener den godt gjennomførte forflyttingen av tropper og mannskap viser noe av kraften NATO har.

– En av NATOs oppgaver er å være tilstede. For å være tilstede må vi klare å komme oss dit, og det mener jeg at vi har vist. Dette imponerer, mener han.

I etterkant av selve øvelsen, som slutter den 7. november, skal Foggo lede en kommandopost øvelse der de skal gå gjennom det de har erfart under live-øvelsen i Norge.

Han sier det er ingen spesiell fiende som er i tankene når denne øvelsen gjennomføres.

– Jeg snakker ofte om «Det fjerde slaget om Atlanterhavet», sier Faggo.

De tre første er første og andre verdenskrig, og den kalde krigen. Foggo var selv en del av den kalde krigen, som en del av den amerikanske marinen, og husker godt de «bipolare» tilstandene verden opplevde den gangen. Nå ruster både NATO og Russland opp, også til sjøs.

– Nå er det viktig å bygge opp antiubåtkapasiteten igjen. Vi sender en melding til verden, sa den amerikanske admiralen.

Han legger mye av sin visjon inn i symbolet for NATOs hovedkvarter i Napoli. Det en Markusløve, med et sverd i den ene poten og en bok der det står «fred» i den andre.

- NATO jobber etter de tre D-er. «Deterrence, Defence and Dialogue», sier Faggo.

Dette kan på norsk oversettes til avskrekking, forsvar og dialog.

Faggo sier det er jevnlig kontakt med Russland og med den russiske NATO-ambassadøren. Russland blir informert om øvelsen, og hva som skal foregå. Faggo sier det også er god dialog med Russland når det kommer til hendelser på sjø og i lufta.