Får ikke ha søndagsåpent under militærøvelsen

Fylkesmannen i Oppland avslår søknaden om søndagsåpne butikker under den pågående militærøvelsen.

Kiwi og Trollstua er blant butikkene som ønsket å holde søndagsåpent under militærøvelsen Trident Juncture. Det ville ikke Fylkesmannen.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Det er søkt dispensasjon fra åpningstidsbestemmelsene for en rekke butikker på Dombås, både matbutikker og andre, i perioden 7. oktober til 25. november, eller i alt åtte søndager.

Ingen «særlige grunner»

Søknaden er begrunnet med tilstedeværelsen av rundt 1500 soldater og handelsstanden ser behovet for søndagsåpne butikker og mulighet for økt handel.
Helligdagsfredloven sier at man kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om alminnelige åpningstider når det foreligger «særlige grunner», som blant annet kan innebære idrettsmesterskap, marked og andre arrangementer som omfatter store deler av en kommune eller et distrikt.
Svar på søknaden kom ikke før den 30. oktober og var et blankt avslag. Fylkesmannen fant ikke at militærøvelsen gjorde at forutsetningen «særlige grunner» var til stede.