Krisestaben øver under NATO-øvelsen:

Forbereder seg på det verste

Mens den omfattende NATO-øvelsen "Trident Juncture" pågår i vårt distrikt, vil felles krisestab for Lesja og Dovre nytte anledningen til å øve.

  Foto: Arkiv

Nyheter

I uke 44 og 45 vil krisestaben untytte NATO-øvelsen til å forestille seg at dette er en reell situasjon, og vil kunne teste seg selve og sine ressurser rundt seg i ulike situasjoner og hendelser som kan oppstå.

Tenkte, men reelle scenario
- Det går ut på å sette stab, og være i stabmodus over flere døgn. Vi vil øve på grunnleggende ting, øve på ulike støtteverktøy, og jobbe med flere caser for å være forberedt dersom noe slikt skulle inntreffe, forteller stabsjef Åge Tøndevoldshagen.

Han kan fortelle at de jobber nå rundt et tenkt smitteutbrudd blant soldatene på Vidflotten, og hvordan det vil påvirke samfunnet. De planlegger også et evakueringsscenario og en større blålysøvelse.

- Dette vil ikke merkes av folk flest, og er en ren skrivebordsøvelse, sier Tøndevoldshagen.

Scenarioene er tenkte, men svært reelle, og i forbindelse med det vil bli aktuelt å ta kontakt med andre ressurser i kommunene, både private og offentlige.

Det vil hovedsaklig skje via oppdateringer på krisestabens Facebook-side. De ulike støtteapparatene vil muligens motta meldinger, bli oppringt på telefon eller motta andre henvendelser i forbindelse med denne øvingen, men alle slike oppdateringer vil starte med ordene "ØVELSE ØVELSE ØVELSE" for alle involverte parter oppmerksomme på at det ikke er en ekte situasjon.

Krisestabens rolle
De kommunale krisestabene kommer inn under Totalforsvarkonseptet, hvor militæret har fokus på fronten, mens det sivile tar hånd om alt annet. Krisestabens rolle er dermed å lede og koordinere kommunene når ting blir langt større enn det rent hverdagslige.

Det er beredskapsorganisasjonens oppgave å umiddelbart etablere en krisestab når slike hendelser oppstår, for å kunne få kontroll over situasjonen. Gjennom grundige forberedelser og trening, som de nå driver i Lesja og Dovre, er det mulig å være i forkant av katastrofehendelser og dermed styre utviklingen i ønsket retning.