Dette skjer når U.S. Marines kommer til Dombås

Fredag 2. november skal U.S. Marines og Royal Navy landsettes på Dombås.

Styrkene skal landsettes i slike Opsprey-helikoptre.  Foto: Ole Sverre Haugli/Forsvaret

Nyheter

-Lokalbefolkningen blir ikke påvirket i stor grad, sier Atle Gulbrandsen i øvingsledelsen for Trident Juncture 2018.

Han koordinerer operasjonen som etter planen skal skje på og rundt Dombås fredag. Dersom været, eller andre uforutsette hendelser skulle dukke opp, kan datoen endre seg. Grunnen til at deg skal øves her er at amerikanerne og britene har ytret ønske om å kunne trene på å ta kontroll over et trafikknutepunkt, slik som Dombås.

Det har tidligere vært sagt at helikoptrene skulle lande ved Dombås skiheiser og at rundkjøringen på Dombås skulle være en del av øvelsen. Det er nå ikke en del av planen. Helikoptrene er for store til at det kan landes ved skiheisen, fartøyene som skal brukes er amerikanske Osprey-helikoptre som er over 25 meter brede, med rotorer på hver vinge.

– Landingen er avklart med grunneieren, sier Gulbrandsen.

Fra landingsstedet et godt stykke utenfor sentrum skal styrkene ta seg fram til Dombås til fots. Her vil det bli aktivitet på Dombås stasjon. Det vil bli skuddveksling mellom styrkene som blir landsatt og en «fiende», men ikke med skarp ammunisjon.

– Det blir tatt hensyn til togavganger på stasjonen, slik at det da ikke er aktivitet på stasjonen, sier Gulbrandsen.

Styrkene som blir landsatt vil også ha et oppdrag der de skal hindre sine «motstandere» i å framføre forsyninger til Dombås. De skal senere bli plukket opp av helikoptrene lenger sør i dalen.

– Folk kan gjøre det de vanligvis gjør, og leve sitt daglige liv. Hovedferdselsårene skal ikke sperres.  Det vil være helikopterstøy i perioder, og man vil merke det i områder er øvelsen pågår, sier Gulbrandsen.

Dersom folk kommer inn i områder der øvelsen skal gå for seg eller er til hinder på andre måter vil mannskap be om at de trekker seg unna.

– Mange tilskuere vil være til hinder for øvelsen, sier han.