Takket for gjestfriheten

Forrige uke inviterte den italienske multinasjonale brigaden ordførerne i vertskapskommunene de befinner seg i på besøk til leiren på Vidflotten.

Ordførerne fra Lesja, Dovre, Folldal, Alvdal, Oppdal, Rennebu og Kvikne ble invitert til leiren på Vidflotten.  Foto: ITALIAN MULTINATIONAL BRIGADE

Nyheter

På fredag tok italienerne imot ordførerne fra Lesja, Dovre, Folldal, Alvdal, Oppdal, Rennebu og Kvikne, kommunene hvor den multinasjonale brigaden oppholder flere av sine militære enheter, for å takke for oppholdet.

Takknemlige
- Møtet var en mulighet for kommandøren, brigadesjef general Angelo Michele Ristuccia, til å takke de lokale myndighetene og befolkningen for gjestfriheten som de har demonstrert de siste ukene under øvelsen, forteller Major Massimo Grizzo til Vigga.

På møtet deltok også representanter fra de andre nasjonene som tilsvarer den multinasjonale brigaden, nemlig Spania, Ungarn, Albania, Montenegro, Slovenia og Portugal.

- Ordførerne fra sin side viste sin tilfredshet og interesse fra deres lokalsamfunn for å oppbevare NATO-tropper i sitt områder, sier Major Grizzo.