Foreldrekveld om brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Mandag 19. november arrangeres foreldrekveld på regionkontoret, Otta.
Nyheter

“E æ aktiv, æ du” er et samarbeid i Nord-Gudbrandsdal for barn som har utfordringer i hverdagen og som ikke passer helt inn i organisert fritidstilbud.

Å være foreldre til et annerledes barn krever ganske mye i perioder, og man vet ikke alltid hva man har rett til og krav på. “E æ aktiv, æ du” vil i tillegg til aktivitetsdager arrangere foreldrekvelder med ulike tema som er aktuelle, der en kan få informasjon om ulike tema og høre andre sine erfaringer.

Som forelder til eit annerledes barn kan det være nyttig å møte foreldre som er i samme situasjon, for å dele erfaringer og kunnskap.

Anneth Nielsen fra Uloba kommer denne kvelden og vil informere om ordningen med BPA. Uloba er en ideell interessepolitisk, nonprofitorganisasjon som jobber for frihet og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 10. november, og for å melde seg på kan man enten kontakte Ingvild Haugom i Dovre eller Aasta K. Bjorli Bjølverud i Lesja.