Flere oppgaver til det lokale barnevernet:

Ny reform på trappene

En ny barnevernsreform er vedtatt og vil overføre flere statlige oppgaver til barnevernstjenesten i kommunene.

Med den nye barnevernsreformen får barnevernsleder i Lesja og Dovre, Hildegunn Dalum, og de andre ansatte flere oppgaver og større ansvarsområder, som fordrer et bredere samarbeid mellom kommunale instanser, og på tvers av kommunegrensene.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

I forkant av reformen trådte en ny barnevernslov i kraft fra 1. juli i år. Loven er en rettighetslov, noe som betyr at barn har rett til hjelp fra barnevernet når grunnlaget er til stede. Leder for barnevernet i Lesja og Dovre, Hildegunn Dalum, sier at den nye loven framhever at det er barnet som er hovedpersonen i en barnevernssak.