"Ulykkessvingen" ferdig i løpet av neste uke

Det har vært vegarbeid ved Hådisletta på E136 i Lesja siden starten av oktober, og nå skal vegen være ferdig utbedret i løpet av neste uke.

Vegstrekningen like etter Kjøremsgrende på Lesja skal være ferdig i løpet av neste uke. 

Nyheter

Det har siden oktober vært vegarbeid på E136 like etter Kjøremsgrende siden starten av oktober, men nå skal vegen snart være ferdig utbedret. Stian Brenden Maskinservice AS, som står for arbeidet, er nå inne i sluttfasen og har asfaltert ferdig ett lag.

- Det står igjen to lag med asfalt og litt småtteri, blant annet med rekkverket som skal opp igjen. Det er også en midlertidig gang- og sykkelveg som vil bli som det var før vegutbedringen, forteller daglig leder Stian Brenden.