Økt tapstall av sau i Lesja

1. november ble tapstallene for sau meldt inn til Fylkesmannen i Oppland, og det er stor økning av tapstall i Lesja sammenlignet med fjoråret.

Det har vært et stort tap av sau i Lesja i 2018, og en stor økning fra fjoråret.  Foto: Arkiv

Nyheter

I Lesja er det søkt om erstatning av totalt 1084 sau, der 947 av disse er lam. I fjor var tallet 751 dyr, noe som betyr en økning på 333 dyr fra i fjor. Dette er klart mest i hele Oppland. I tillegg er 56 dyr dokumentert drept av Statens Naturoppsyn(SNO), 16 av dette er fredet rovvilt, fem ikke fredet rovvilt, og 24 ukjent årsak.

- Ja, det har vært en stor økning på tapstallene i Lesja fra i fjor. Det ser man klart og tydelig, forteller Harald Klæbo, rovviltmedarbeider hos Fylkesmannen i Oppland.

863 dyr er meldt inn som antatt drept av jerv, og noen få av kongeørn, ellers detter resten av tapene innunder kategorien "annet", som kan være blant annet sjukdom.

På samme nivå i Dovre

I Dovre er det meldt inn totalt 206 dyr, der 158 av disse er lam, i tillegg er 38 dyr dokumentert drept av SNO. I fjor var tapstallet 207, noe som betyr at det ikke har vært noen betydelig endring. 119 dyr er antatt tatt av jerv, noe som i Dovre også er den største årsaken til tapene.

- Selv om det er mindre tap i Dovre nå var det i 2013 svært høye tap, forklarer Klæbo.

Hele 1115 sau og lam ble meldt inn som tapt dette året, noe som er særdeles uvanlig i Dovre.

Mest siden 2012

Sammenlignet med tidligere år har det ikke vært meldt inn større tap i Lesja siden 2012, noe som kan bety større problemer med jerv de siste årene, som er antatt årsak til brorparten av tapene fra 2013.

- Det kan være vanskelig å spore opp jerven i noen områder. Vi har likevel tillitt til at bestandsregistreringene er bra, selv om dette er minimustall, forteller Klæbo.

I hele Oppland er det meldt inn et samlet tap av 5497 dyr. I fjor ble det meldt inn 6140 sau og lam, noe som er en betydelig nedgang på 643 dyr, snaue 9 prosent.

Tidligere år har tapet av sau og lam sett slik ut i Lesja og Dovre:

Dovre:

 • 2017: 207
 • 2016: 477
 • 2015: 521
 • 2014: 634
 • 2013: 1115
 • 2012: 650
 • 2011: 710
 • 2010: 828

Lesja:

 • 2017: 751
 • 2016: 944
 • 2015: 708
 • 2014: 705
 • 2013: 1027
 • 2012: 1230
 • 2011: 1349
 • 2010: 1014