Jerven er antatt verst

Ifølge tapstallene på sau som er meldt inn av gardrbrukere til Fylkesmannen i Oppland, er det jerven som er den antatt største trusselen for sau i Lesja og Dovre.

Jerven er den antatt største trusselen for sau i Lesja og Dovre.  Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox

Nyheter

1. november var fristen for å melde inn tap av sau til Fylkesmannen i Oppland, og det er jerv som er den antatt største årsaken til tapene. I Lesja er det meldt inn tap av 1084 sau og lam, der 863 av disse er antatt tatt av jerv. I Dovre er det meldt inn tap av 119 sau og lam, der den antatte årsaken er jerv, av totalt samlet tap på 206 dyr. Det er meldt inn spesielt mye tap av sau i Lesja i områdene mot fylkesgrensa til Møre og Romsdal.

- Vi tror at mye av det som kan være tatt av jerv i disse områdene, kommer fra jerv som er på Møre og Romsdal-sida, nær fylkesgrensa til Oppland, forteller Esben Bøe, rovviltansvarlig for Oppland i Statens Naturoppsyn (SNO).

Vedtak fra Miljødirektoratet

For at SNO skal kunne ta ut jerv i et område må de få et vedtak fra Miljødirektoratet, deretter kan de felle rovdyret.

- Vi melder inn alle turer vi har og sender det til forskning som får frem rapporter, og deretter kan vi få et vedtak om fellingstillatelse. Vi legger oss ikke noe bort i det, forklarer Bøe.

- Er det hastesaker tas dette på telefon imellom oss og Miljødirektoratet, så jeg synes det fungerer bra, legger han til.

Minimumstall

Ifølge rovdata.no er det registrert 3 ynglinger i Oppland i 2018. I 2016 og 207 ble det henholdsvis registrert 7 og 6 ynglinger, som gir et bestandsestimat på rundt 33-34 jerv i hele Oppland fylke.

- Det er viktig å merke seg at dette er et minimumstall og det kan derfor være flere jerv enn det som er estimatet, forteller Bøe.

- Men jeg føler vi hadde god oversikt i Oppland i år, avslutter Bøe.

I Møre og Romsdal og Trøndelag, som er en region, er det et estimat på 73 dyr.