Skiskytterhistorie med lokalt innhold

I sin nye bok forteller Viktor Storsveen om 60 år med skiskytterhistorie – sett fra innsiden, hvor mye av materialet er hentet fra Lesja og Dovre.

Forfatter: Viktor Storsveen har forfattet boken ”Våre Skiskyttere”, som beskriver skiskyttersporten gjennom 60 år - sett fra innsiden. foto: Simen rudiløkken 

Nyheter

Boken består av 516 sider med skiskytterhistorie, og tar for seg nøkkelpersoner både i og utenfor sporene. Flere lokale navn, som Syver Berg-Domås, Ivar Michal Ulekleiv, Roar Nilsen, og ikke minst Lars og Tora Berger dukker opp i fortellingene til Storsveen.