Den viktige pensjonisten

Mjølkerampene. Fortidas samlingsstad.

prakteksemplar: Det er ikkje sikkert du har lagt merke til det, men det er ikkje mange ramper att gjennom Lesja no. Dette prakteksemplaret står ved Sør-Skotte på Lesjaskog. 

Nyheter

Det er ikkje mange att av dei no. Før sto det ei mjølkerampe ved kvar gardsveg gjennom heile bygda. Det er ikkje så rart, det er lengje sidan dei vart pensjonerte. Nokre må gje etter for tidens tann. Andre har måtte vike plass for utbetringar av vegen. Det er rett og slett ikkje bruk for dei meir.

Det er snart eit halvt århundre sidan mjølkerampene var av dei viktigaste byggverka du fann i bygda. Dei var til og med meir jamnleg brukt enn kyrkjene. Det var her du møtte verda. Kvar dag måtte gardbrukaren ta seg to turar ned til vegen og mjølkerampa. Først om morgonen før mjølkebilen for. Så om kvelden, når spanna hadde kome att frå meieriet. Dag ut og dag inn. Nokre gonger hendte det at du kunne treffe på ein nabobrukar, og slå av eit par ord.