Krever klare svar fra politikerne om Dovreskolen

Den lovpriste Dovremodellen er faset ut av kommunen som oppfant den. Det nekter foreldrene i Dovre kommune å godta.

Et felles FAU i Dovre ber poltikerne ta et valg i forhold til skolene i Dovre. Leder i FAU ved Dombås barnehage, Monica Nysæter Flateng (f.v.), medlem i FAU 7. klasse ved Dovre skole, Gunn Schjelle og nestleder i FAU ved Dombås skole, Ole Kristian Rise, er blant flere engasjerte foreldre. Laila Vangen og Marianne Bundgaard Nielsen kom ikke med på bildet.  Foto: Monica Hjelle

For oss er det viktigst at man tenker kvalitet.

FAU i Dovre
Nyheter

Dovremodellen innebærer at alle klasser over en viss størrelse har to lærere. Mange barn har tidvis behov for ekstra støtte i ulike fag. Med Dovremodellen får de dette underveis og dermed før de faller helt ut av undervisningen. På denne måten spares også midler til spesialundervisning.

Gode resultater

Tidlig innsats, inkludering og tilpasset undervisning er blant stikkordene. Etter at modellen ble innført i 2011, sank behovet for spesialundervisning til under det halve, og slik har det holdt seg etterpå. Men modellen ga også enda mer langsiktige resultater, noe man ser på at blant annet frafall i videregående skole har sunket betraktelig, slik at Dovre kommune ligger blant kommunene i landet med lavest frafall i videregående skole.