Krever klare svar fra politikerne om Dovreskolen

Den lovpriste Dovremodellen er faset ut av kommunen som oppfant den. Det nekter foreldrene i Dovre kommune å godta.

Et felles FAU i Dovre ber poltikerne ta et valg i forhold til skolene i Dovre. Leder i FAU ved Dombås barnehage, Monica Nysæter Flateng (f.v.), medlem i FAU 7. klasse ved Dovre skole, Gunn Schjelle og nestleder i FAU ved Dombås skole, Ole Kristian Rise, er blant flere engasjerte foreldre. Laila Vangen og Marianne Bundgaard Nielsen kom ikke med på bildet.  Foto: Monica Hjelle

For oss er det viktigst at man tenker kvalitet.

FAU i Dovre
Nyheter

Dovremodellen innebærer at alle klasser over en viss størrelse har to lærere. Mange barn har tidvis behov for ekstra støtte i ulike fag. Med Dovremodellen får de dette underveis og dermed før de faller helt ut av undervisningen. På denne måten spares også midler til spesialundervisning.