Sein vinter gjør godt for byggeprosessen

Grunnarbeidet er snart ferdig, nå begynner den nye fløyen på Lesja sjukeheim å reise seg.

Øyvind Reistad i OM Bakken bygg forteller at den nye grunnmuren skal bli på nivå med den gamle, som er markert på veggen. 

Grunnarbeidet begynner å bli ferdig på rundt en tredjedel av det nye bygget. 

Nyheter

– Nå har vi arbeidet med solen og fundamentene. Vi er ferdig med rundt en tredjedel, forteller Øyvind Reistad.

Han er en av tre arbeidskarer som jobber for fullt for hovedentreprenøren OM Bakken bygg. De skal bli flere når arbeidsmengden øker, Bakken mener de vil være rundt 15 mann i sving på det meste. Reistad og de andre har arbeidet på tomta i rundt en måneds tid. Før det har de vært med på arbeidet med teknisk rom og ambulansemottak på nordsida av dagens bygg. Etter jul kommer veggene opp. Noe er ferdige elementer, andre skal bli støpt på stedet. I august neste år skal det være klart for innflytting. Da starter arbeidet med å totalrenovere dagens sjukeheim, som ble bygd for 40 år siden. Den totale kostnaden på prosjektet skal være rundt 107 millioner kroner.

Ekstra arbeid

Grunnarbeidet har gått omtrent som forventet. Det har vært en geolog på stedet som har vurdert grunnen, og alt er gjort i tråd med det geologen har funnet ut. Lyftingsmo sier at de var klar over mye av grunnforholdene før spaden gikk i jorda. Det er også lagt rør til VA i det nye bygget. Tilkoblingen til hovedvannledningen for både vann til bruk og brannvann er også gjort. Inne i bygget skal det være automatisk slukkeanlegg med vanntåke.

Johan Lyftingsmo i byggekomiteen sier at det meste har gått etter planen til nå. Den største endringen fra den opprinnelige planen er at en bekk som har gått i rør under dagens Nystugu nå er lagt utenom, slik at den heller ikke skal gå under dagens bygg.

– Det var nå byggekomiteen kunne gjøre dette valget, og dette er en mye sikrere løsning, sier han.

Hvor mye ekstra dette kommer til å koste er ikke klart enda, men Lyftingsmo er klar på at det ikke er snakk om noen budsjettsprekk.

– Det er klart det blir noe ekstra kostnad, men vi har ikke fått regningen på dette enda, sier han.

Tilskudd

Lyftingsmo forteller at prosjektet er tildelt Enova-tilskudd på 2,3 millioner kroner på grunnlag av innovative løsninger med bruk at det gamle bygget og bygging av miljøbrønner til oppvarming.

– Dette er et stort pluss som vi i utgangspunktet ikke regnet med, sier han.