Ta sjansen i "Unge røyster"

Stiftinga G-Kultur går mot en avvikling i 2020, og skrivekonkurransen "Unge røyster" skal være med å forvalte arven deres videre.

Er du mellom 16 og 30 år, kan du melde deg på skrivekonkurransen "Unge røyster".  Foto: Illustrasjonsbilde

Nyheter

Skrivekonkurransen "Unge røyster" har som formål å gi unge skribenter, i alderen 16-30 år, en sjanse til å skrive ned sine egne tanker og håp om sin egen framtid, og samfunnet de skal leve i de neste årene. G-Kultur utlyser konkurransen, som starter i januar 2019

Tema for konkurransen er fritt, men det ønskes en vinkling mot det å være ung i dagens samfunn, og tankene om fremtiden. Man kan velge å skrive en kronikk, et essay eller et dikt. Bidragene vil bli vurdert av en jury og inntil 10 bidrag blir honorert med 10 000 kroner hver.

Bidragene må være sendt innen 15. juni 2019. Stiftelsen planlegger også å gi ut en bok med de honorerte bidragene i februar 2020, som lanseres på Det Norske Teatret i Oslo.

Stiftinga G-Kultur har som mål å gi tilskudd til kunst- og kulturprosjekt og kulturvirksomhet med tilknytning til Gudbrandsdalen, og den ble opprettet i forbindelse med avviklingen av Gudbrandsdalslaget i Oslo i 2013. I 2020 har styret vedtatt at stiftelsen skal legges ned og konkurransen "Unge røyster" skal derfor bidra med å føre arven videre.