Varsler ytterligere innsparinger

Rådmannen i Dovre varsler behov for ytterligere innsparinger enn tidligere stipulert, for å få budsjettet for 2019 i balanse.

Rådmann Halvor Nissen har lite lystig informasjon å legge frem for formannskapet i Dovre førstkommende torsdag.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Uforutsett vekst i utgifter oppgis som hovedårsaken til innsparingene, som blant annet vil ramme oppvekstsektoren.

Må dekke inn 7 millioner

Det er uforutsett utgiftsvekst i egne tjenester og stor økning i utgifter knyttet til samarbeidområder som revisjon og Regiondata, som sammen med en mindre inntektssvikt utgjør nesten 7 millioner kroner som må dekkes opp gjennom ulike tiltak.

Blant innsparingene er det foreslått å legge 1,5 millioner kroner på oppvekst, samt kutt i vikarbruk, kurs, kontorutgifter og diverse for 1,6 millioner kroner.

Innsparingene sies å skulle være et midlertidig tiltak for å sørge for balanse i budsjettet, men rådmannen advarer om at det fordrer nøktern drift i tiden fremover.

Budsjettet legges frem for formannskapet i Dovre førstkommende torsdag.


Vigga følger opp saken.