Varsler om ytterligere kutt i skolene:

– Vi føler oss som gisler

Denne uken varslet rådmann i Dovre, Halvor Nissen, om ytterligere innsparinger i budsjettet for 2019 - over 5 millioner mer enn tidligere antatt.

Foreldrene i FAU reagerte med undring og temperament da Talleraas la fram saken. De føler at forslagene til innsparing er utpressing for å kunne gå inn for en sammenslåing av skolene i kommunen. Fremst f.v.: Elisabeth Dalum, Laila Vangen, Berit Brenden, Astrid Ruste og Grethe Romsås. Bak f.v.: Monica Nysæther Flateng, Lene Vadet, Joakim Lillesæter og Per Egil Sveen. 

Nyheter

Tirsdag kveld holdt lederne i skoler og barnehager med oppvekstsjef Greta Talleraas i spissen et informasjonsmøte for foreldre i FAU for å informere om de mulige innsparingene og orientere om hvilke konsekvenser dette kan få for skolene og barnehagene i Dovre kommune.