Holder åpen en barnehage om sommeren:

Vil ha et mer styrt opptak

Forslaget til endring i barnehagevedtektene ble en hard nøtt å knekke for livsløpsstyret i Lesja.

tankefull gjeng: Livsløpsstyret i Lesja brukte god tid til å tenke seg om når de nye vedtektene for barnehagene skulle behandles. 

Nyheter

– Vi har fått det vi kaller beslutningsvegring, sa lederen for livsløpsstyret (LLS), Bjørn Magnus Tordhol (Sp) til de andre medlemmene.

Forslaget til endring av barnehagevedtektene er en del av en innsparing kommunen skal gjennomføre. Det ser ut som det blir gode tall i 2019, men allerede i 2020 blir det mye strammere. En økt lånegjeld er av grunnene til at komunen får strammere handlingsrom.