Ytterligere innsparinger for 2019:

Årsbudsjettet innstilt til kommunestyre

Torsdag ble formannskapet enige om å innstille årsbudsjettet for 2019 til kommunestyret, med ytterligere innsparinger på omlag 6,8 millioner kroner.

Formannskapet vurderte torsdag det nye budsjettforslaget fra rådmannen, og innstilte det til kommunestyret. Guri Ruste (f.v.), Brynjar Berge (gjemt), rådmann Halvor Nissen, Oddny Garmo, Geir Arne Hageland, Fred Arne Hessen og økonomisjef Jon Arve Tøndevoldshagen (med ryggen til). 

Nyheter

Disse 6,8 millioner kronene kommer enten fra reduserte inntekter, eller større utgifter enn antatt, sammenlignet med økonomiplanen som ble vedtatt på kommunestyremøte 22. oktober. Ordfører Oddny Garmo (Sp), åpnet formannskapsmøtet med å si at dette vil gå utover alle avdelinger.